Provinciaal Jaarcongres

Gelderland ziet ruimte

Hoe ziet Gelderland er in 2030 uit? Hoe maken we Gelderland schoner en duurzamer? Waar creëren we de Gelderse banen van de toekomst? Deze en andere vragen over de toekomst van Gelderland bespreken we graag met u op woensdag 7 juni 2017 tijdens het Provinciaal Jaarcongres: Gelderland ziet ruimte.

Bij het vormgeven van het congres maken we gebruik van de kennis, ervaringen, projecten en ideeën uit de Gelderse samenleving. Daarom hebben we u gevraagd om met voorstellen te komen en een programmaonderdeel te verzorgen. Zo ontstaat er een programma dat voldoet aan uw wensen en interesses. Voorstellen konden ingediend worden tot dinsdag 7 maart. Uit alle ontvangen voorstellen heeft de provincie Gelderland een selectie gemaakt.

Thema's

De toekomst van Gelderland is ruim, daarom richt het congres zich op vier centrale thema's:

  • De energie van Gelderland - Bouwen aan een duurzame provincie
  • Het gesprek van Gelderland - Hoe betrekken we de Gelderlander?
  • De ruimte van Gelderland - Samen werken aan ruimtelijke opgaven.
  • Gelderland van overmorgen - De kansen en uitdagingen voor de lange termijn.

Klik hier voor een toelichting op de thema's. 

Programma

14.30 uur Ontvangst
15.30 uur Start programma
19.45 uur Afsluiting met aansluitend een walking dinner

Voor wie

Het congres is gericht op bestuurders van provincie, gemeenten en regio’s, ambtenaren van overheden, maatschappelijk middenveld (directie, bestuurders, programma- of projectmanagers, beleidsmedewerkers) en ondernemers.