Thema's

De energie van Gelderland

Nederland moet omschakelen naar duurzame energie; van kolen en olie naar bijvoorbeeld zon, wind en water dus. Dat moet voor schone lucht en een duurzaam klimaat, maar ook voor onze economie: biomassa en zonne-energie hoeft Gelderland niet te importeren. Tijdens het provinciaal jaarcongres onderzoeken we hoe Gelderland duurzamer wordt en hoe we elkaar daarbij kunnen versterken. Hoe krijgen we windturbines daar waar de bewoners het ook willen? En hoe kunnen we juist de beschikbare energie zo goed mogelijk benutten? Alle onderwerpen die te maken hebben met de energietransitie zijn welkom. We bespreken succesvolle voorbeelden en koppelen de doelen van de provincie aan maatschappelijke initiatieven.  

Het gesprek van Gelderland

De provincie verandert: de samenstelling van de bevolking is meer divers, er is meer ruimte voor eigen initiatief en nieuwe communicatiemiddelen maken het mogelijk om op een andere manier met elkaar in contact te komen. Buurtapps brengen mensen samen bij de barbecue. Social media maken contact met de politiek een kwestie van een berichtje tikken op Facebook. En ideeën voor nieuwe gebouwen komen allang niet meer alleen van de overheid. Die ontwikkelingen bieden kansen voor andere manieren van samenwerken aan de toekomst van de provincie. We gaan in gesprek over interessante en beproefde manieren van samenwerking tussen overheden, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en bewoners. Daarbij is speciale aandacht voor het betrekken van alle inwoners bij het gesprek in Gelderland.

De ruimte van Gelderland

In onze provinciale omgevingsvisie staat dat de kracht van Gelderland wordt gevormd door een sterke verhouding tussen het stedelijke gebied en de regio, daadkrachtig bestuur en een leefomgeving met hoge kwaliteit. Deze kracht van Gelderland willen we verder ontwikkelen door ook samen aan inhoudelijke opgaven te werken. Dat kan alleen als er ruimte is voor energie en kennis van buiten de provinciale organisatie, zie bijvoorbeeld ‘de kracht van Oost’.   

Gelderland van overmorgen

Niets is zo moeilijk te voorspellen als de toekomst, maar we kunnen er wel over nadenken én ons erop voorbereiden. Dat vraagt nieuwsgierigheid en veerkracht. Hoe wordt in de toekomst van Gelderland het geld verdiend? Als een kwart van de banen in 2030 nu nog niet bestaat, hoe en wat leren we dan onze kinderen? Hoe ziet de Gelderse woning van de toekomst eruit? En hoe zorgen we dat investeerders vertrouwen hebben in de provincie. Samen met u verkennen we de toekomst en onderzoeken we ieders rol en verantwoordelijkheid.